รายชื่อผู้โชคดี Group Photo กับ DAY6

ผู้เขียน content2 - 09 ธค. 2558 เวลา 17:31 น.

รายชื่อผู้โชคดี Group Photo กับ DAY6


รายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ Group Photo กับ DAY6

1. พลอยพรรณ หนูบ้านยาง
2. กนกพร  สุนทรเกษตร
3. ปิยลักษณ์  เผื่อนยิ้ม
4. ชนกานต์  สืบกระแส
5. วีระประภา ธรรมทินนา
6. ธนสิน ศิลารักษ์
7. นิธิกานต์ ทองฉาย
8. อรทัย  แก้วบางกะพ้อม
9. กษมาพร แสงมณี
10. กัญญารัตน์ นันทวิสิทธิ์

ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านไปทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุก แล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าค่ะ
 
ป้ายกำกับ : DAY6

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner