รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม I GOT7 AROUND THAILAND

ผู้เขียน content2 - 11 พย. 2557 เวลา 17:56 น.

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม I GOT7 AROUND THAILAND


1. ชุลีกร เจริญรัศมีเกียรติ
2. วนัชพร โคตรชมภู
3. ไพริน  เอี่ยมละออ
4. จินดา ขจัดทุกข์
5. พีรดา เกษมเจริญการ
6. เด็กหญิงบุษบา  บุตราช
7. สุนิสา สองเมือง
8. เบญญภา พันธไชย
9. ชลธิชา  สมาธิ
10. ชื่อ ปุณญดา สังข์หิรัญ
11. นะติยา จันทร์ไตรรัตน์
12. แคทลียา เจริญพรรค
13. เด็กหญิงสุชัญญา แก้วมณี
14. นส.ศรุดา  ทวีธรรมสถิตย์
15. เสาวลักษณ์ มีศรี
16. นางสาวนันทิตา ธรรมนู
17. Budsarin Khumaksorn
18. สุจิรพรรณ  นันทวงษ์
19. ธารารัตน์ สระทองดี
20. ธัญชนก กันทาแจ่ม
21. เมธาวี อังกุระ
22. กนกวรรณ  วงศ์เพลาเพลิด
23. ตุลยา เพชรจิระวรพงศ์
24. ชนาภา ศรีสว่าง
25. กาญจน์ นนท์คำจันทร์
26. มัทนา  วรพันธ์
27. กมลชนก วงษ์สวัสดิ์
28. ทักษพร พูลเฟื่อง
29. เยาวราช คเชน
30. ศุภกานต์ สุขทิศ

ทางทีมงานจะจัดส่งโปสเตอร์ของรางวัลไปพร้อมกับโปสเตอร์ที่แถมกับตัวอัลบั้มค่ะ
ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ร่วมสนุกกัน พบกันใหม่กิจกรรมหน้าค่ะ
ป้ายกำกับ : GOT7

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner