รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมพรีออเดอร์อัลบั้ม YELLOW

ผู้เขียน content2 - 28 มีค. 2559 เวลา 10:54 น.

รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมพรีออเดอร์อัลบั้ม YELLOW

 
รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมพรีออเดอร์อัลบั้ม YELLOW
ได้รับโปสเตอร์อิมพอร์ตจากญี่ปุ่นจำนวน 50 รางวัล

 
 1. ตวงพร อุตตโรทัย
 2. นายภาณุพงษ์ ดวงเงา
 3. วัชชริศ สินทอง
 4. ชยา นกรอด
 5. ธนกฤต บุญทอง
 6. รดาภรณ์ อุตราวิสิทธิกุล
 7. ศิวนัฐ ชัยขันธ์
 8. ศศิธร กิจสว่างรัตน์
 9. กฤตมุข  ปาปี
 10. ภูวนาถ วงศ์ชัยสุริยะ
 11. อภิชาต  วงศ์ใจ
 12. เจริยศักดิ์ ซื้อสมบูรณ์
 13. กรรณิกา แสงเทียนชัย
 14. พรพต หิรัญคำ
 15. pongsathhon kositsathankul
 16. เขมชาติ ยะสารวรรณ
 17. ชิตะ  สิรยาทร
 18. คณิสสร วงศ์รัตนไพฑูรย์
 19. ธันย์ชนก คุโณภาส
 20. มาวิน ม่วงมา
 21. ณัฐรัฐ  พึ่งเกษม
 22. น.ส.วรรณิษา  พึ่งคุ้ม
 23. น.ส.สุภาวรรณ  คำสร้อย
 24. ธัญวรัตม์ อาศิรวาทวณิชย์
 25. ปฏิพล   กลัดเจริญ
 26. สุพิชญา วิชัยโชติ
 27. นาย พลัฏฐ์ ทิพย์วงศ์
 28. น.ส.ธัญญาลักษณ์ โยมา
 29. อริชัย สินเปียง
 30. Tacha Prommee
 31. นายกรชกรณ์ นิลศาสตร์
 32. น.ส. พิมพิศา จันทร์ตุ้ย
 33. นาย อรรณพ เหรียญประพันธ์
 34. นายภูริทัต รอดเกษม
 35. anusorn sripitakpong
 36. ทัศนา พูนทรัพย์
 37. เยาวลักษ์ ทองมี
 38. ชาติชาย บำเพ็ญกุล
 39. จุฑารัตน์ ทองอยู่
 40. อรวิรา โชคมีอนันต์
 41. ปัทมา อยู่สูง
 42. สมลักษณ์ สกุลทอง
 43. ธนภัทร ทองมี
 44. กันยาพร แซ่ลิ้ม
 45. อนุชา โปษยานนท์
 46. นิติพร เพลงงาม
 47. กนกวรรณ สิงห์คำ
 48. ประวัช แสงทอง
 49. จริยา สดิวัสกุล
 50. กำพล ประชากุล

ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทั้งหมดไปทางอีเมล/เบอร์ที่ได้แจ้งไว้
ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุก แล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าค่ะ
ป้ายกำกับ : SCANDAL

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner