รายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ Group Photo กับ GOT7 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559

ผู้เขียน content2 - 09 มิย. 2559 เวลา 17:03 น.

รายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ Group Photo กับ GOT7 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559


รายชื่อ 5 ท่านที่ได้ Group Photo วันที่ 11 มิถุนายน 2559
  1. นางสาว ธารทอง เวณุจันทร์
  2. นางสาว จริญญา อดกลั้น
  3. ภัทร์ศยา พงษ์พานิช
  4. นางสาวนันทวรรณ ฐิติกรพงศ์
  5. สุชาดา ลีลาสถาพรกูร
 
รายละเอียดการรับรางวัล
-  รายงานตัวเวลา 15.00-16.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่บูธ BEC-Tero Music ในงาน GOT7 1ST CONCERT "FLY IN BANGKOK" (หากไม่มาแสดงตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
-  แสดงบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์
 
 
รายชื่อ 5 ท่านที่ได้ Group Photo วันที่ 12 มิถุนายน 2559
  1. นริสรา จารุวนากุล
  2. สุพรรษา คำแถลง
  3. วิชุมา จิราโรจน์
  4. นางสาวนิลวรรณ ศิริมูล
  5. วสกร เสือดี
 
รายละเอียดการรับรางวัล
-  รายงานตัวเวลา 13.00-14.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่บูธ BEC-Tero Music ในงาน GOT7 1ST CONCERT "FLY IN BANGKOK" (หากไม่มาแสดงตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
-  แสดงบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับสิทธิ์
ป้ายกำกับ : GOT7

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner