กิจกรรมสำหรับ IGOT7 ใน #อาณาจักรGOT7

ผู้เขียน content2 - 22 สค. 2559 เวลา 13:23 น.

กิจกรรมสำหรับ IGOT7 ใน #อาณาจักรGOT7


    เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆ IGOT7 Thailand ที่สนับสนุนและมอบความรักให้กับ GOT7 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทาง BEC-TERO MUSIC จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆ ให้ร่วมสนุกกันเป็นเวลา 3 วัน (22-24 สิงหาคม 2559) โดยในแต่ละวันจะมีกติกาและของรางวัลที่ต่างกันออกไป กติกาของกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกประกาศในวันนั้นๆ ตามช่องทาง Official ของ BEC-TERO MUSIC โดยไม่แจ้งเวลาล่วงหน้า เพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามกันให้ดีนะจ้ะ!
 

GOT7 ส่งคลิปมาทักทายแฟนๆชาวไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก
 
22 สิงหาคม 2559 (ครบรอบ 2 ปี GOT7 มาไทยครั้งแรก)กติกา
 • โพสต์ความรู้สึกและความประทับใจที่มีต่อ GOT7 ในทวิตเตอร์ของตัวเอง
 • ติดแฮชแท็ค #อาณาจักรGOT7 #GOT71stTimeinThailand
 • ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 23.59 น. คืนนี้ (โพสต์หลังจากนั้นจะไม่ถูกเข้าร่วมกิจกรรม)
 • สามารถสร้างสรรค์โพสต์ของตัวเองได้เต็มที่ไม่จำกัดรูปแบบ

รางวัล
อัลบั้ม MAD THAILAND EDITION จำนวน 10 รางวัล
 1. @nan8518 : TDBECSL061600866
 2. @m3jb2y : TDBECSL061600883
 3. @Khawmai42 : TDBECSL061600884
 4. @toeyloveza11 : TDBECSL061600885
 5. @MarkBam_007 : TDBECSL061600886
 6. @Petrarin : RK756766168TH
 7. @ursbm : TDBECSL061600875
 8. @iamrosariee : TDBECSL061600876
 9. @santalovelyexo : RK756766185TH
 10. @Nuttakamolpearl : TDBECSL061600887

โปสเตอร์ LAUGH LAUGH LAUGH จำนวน 10 รางวัล
 1. @PzR_SNW : TDBECSL061600820
 2. @tipphet : TDBECSL061600829
 3. @orwpop : TDBECSL061600821
 4. @TiamoI3amx2 : TDBECSL061600822
 5. @kik_kewwwww : TDBECSL061600830
 6. @mynutnichaa : TDBECSL061600831
 7. @Beam_me_ : (ยังไม่สามารถติดต่อได้)
 8. @Sugarbeat_B : TDBECSL061600823
 9. @Ponlapadm : TDBECSL061600828
 10. @PratimakonK : TDBECSL061600815

โปสเตอร์ MORIAGATTEYO จำนวน 10 รางวัล
 1. @Bambvp : TDBECSL061600824
 2. @sensenme : TDBECSL061600825
 3. @AonAon1A : TDBECSL061600816
 4. @Mm_CaptainMook : TDBECSL061600837
 5. @Pungping13 : TDBECSL061600832
 6. @MINMINnoknoi : TDBECSL061600817
 7. @girl_beside : TDBECSL061600819
 8. @wjsnnswje_ : TDBECSL061600827
 9. @otkprincer : TDBECSL061600818
 10. @patsita_s : TDBECSL061600826


23 สิงหาคม 2559 (ครบรอบ 2 ปี GOT7 มีการแสดงในไทยครั้งแรก)กติกา
 • โพสต์บอกเพลงของ GOT7 ที่ชอบมากที่สุด พร้อมเหตุผลในทวิตเตอร์ของตัวเอง
 • ติดแฮชแท็ค #อาณาจักรGOT7 #GOT71stLiveinThailand
 • ส่งลิงค์ของโพสต์ในทวิตเตอร์พร้อม ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 • ส่งมาที่ btm.activity@gmail.com หัวข้อ #อาณาจักรGOT7 – DAY2
 • ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเวลา 23.59 น. คืนนี้ (โพสต์หลังจากนั้นจะไม่ถูกเข้าร่วมกิจกรรม)
 • สามารถสร้างสรรค์โพสต์ของตัวเองได้เต็มที่ไม่จำกัดรูปแบบ
 
รางวัล
อัลบั้ม THAILAND SPECIAL SET จำนวน 5 รางวัล
 1. จินดาพร  เจริญผล : TDBECSL061600869
 2. กรรณิกา พุทธวงศ์ : TDBECSL061600870
 3. ปัณฑ์ชนิต  สุขศีลล้ำเลิศ : TDBECSL061600879
 4. ธนสรณ์ พิศวัตร : TDBECSL061600893
 5. น้ำฝน โพธิ์ทอง : TDBECSL061600892

อัลบั้ม MAD THAILAND EDITION จำนวน 5 รางวัล
 1. ปิยมาพร  ธงกระโทก : TDBECSL061600888
 2. กมลา จันทร์วงศ์ : TDBECSL061600889
 3. บุญเยี่ยม บุญมาก : TDBECSL061600890
 4. เฉลิมขวัญ เสืออ่วม : TDBECSL061600891
 5. นภัสวรรณ ไชยวงศ์ : TDBECSL061600873

อัลบั้ม MORIAGATTEYO จำนวน 5 รางวัล
 1. ณัฐชยา สายสว่าง : TDBECSL061600910
 2. ภัทรา  รอดแตง : TDBECSL061600901
 3. พิไลพร แก้วสกุล : TDBECSL061600911
 4. เบญจมาศ แช่มชื่น : TDBECSL061600902
 5. ไพลิน  ริมเจริญ : TDBECSL061600912
 

24 สิงหาคม 2559 (ครบรอบ 2 ปี GOT7 มีแฟนอีเว้นท์ในไทยครั้งแรก)กติกา
 • โพสต์รูปอัลบั้มของ GOT7 (Thailand Edition เท่านั้น) ที่คุณมีทั้งหมด
 • บอกชื่ออัลบั้มเวอร์ชั่นไทยที่ชอบมากที่สุด พร้อมเหตุผล
 • ติดแฮชแท็ค #อาณาจักรGOT7 #GOT71stFanEventinThailand
 • ส่งลิงค์ของโพสต์ในทวิตเตอร์พร้อม ชื่อ-นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 • ส่งมาที่ btm.activity@gmail.com หัวข้อ #อาณาจักรGOT7 – DAY3
 • ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 25 สิงหาคม 2559 เวลา 23.59 น. (โพสต์หลังจากนั้นจะไม่ถูกเข้าร่วมกิจกรรม)
 • สามารถสร้างสรรค์โพสต์ของตัวเอง จัดแต่งการวางอัลบั้มแสดงแพ็คเกจได้ไม่จำกัด ทั้งรูปแบบรูปและวิดิโอ
 
รางวัล
รูปชุด MAD พร้อมลายเซ็น จำนวน 3 รางวัล
 1. พิมพ์จันทร์ ธีระชัยมหิทธิ์ : TDBECSL061600865
 2. ภรณ์ธิตา บุญกล่ำ : TDBECSL061600853
 3. อุมาพร มะลิพุ่ม : TDBECSL061600874

แรนด้อมการ์ดของอัลบั้ม Just Right Thailand Edition แบบครบเซ็ท จำนวน 20 รางวัล
 1. ภักจีรา  มาลีพันธ์ : TDBECSL061600916
 2. อริสา หาศิริ : TDBECSL061600907
 3. ปิยวรรณ ชวาลเสนีย์ : TDBECSL061600897
 4. ณัฐชรี รินสถิตนนท์ : TDBECSL061600898
 5. แก้วบุหงา วงศ์ลี้ตระกูล : TDBECSL061600899
 6. ฐิติรัตน์  ประมวลคิด : TDBECSL061600908
 7. สุกัญญา บุญศรี : TDBECSL061600917
 8. ภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์ : TDBECSL061600918
 9. อริสรา วารินทร์ประสิทธิ์ : TDBECSL061600909
 10. บุษบาพร กิตติสารวัณโณ : TDBECSL061600900
 11. สิรินทรา แก้วคุ้ม : TDBECSL061600927
 12. ฐิติพรรณ เมืองหอม : TDBECSL061600936
 13. หฤทัย  วิริยะวิญญู : TDBECSL061600945
 14. ปิยะธิดา เจริญศุภรัตน์ : RK756766154TH
 15. วัชรี คุ้มมณี : TDBECSL061600926
 16. ปัญญ์ชญา มีสิทธิ์ : TDBECSL061600935
 17. ณิชาภัทร พุ่มเพ็ชรล้วน : TDBECSL061600925
 18. ปัณฑารีย์ ปิสัญธนะกูล : TDBECSL061600944
 19. อาทิตยา นวลศรีฉาย : TDBECSL061600934
 20. ไพลิน  ริมเจริญ : TDBECSL061600943

แรนด้อมการ์ดของอัลบั้ม Identify Thailand Edition แบบครบเซ็ท จำนวน 10 รางวัล
 1. อชิรญา โชติชัยชรินทร์ : (กำลังตรวจสอบการจัดส่ง)
 2. พรทิพย์ พรหมแก้ว : TDBECSL061600914
 3. เพียงออ สุรบัณฑิตกุล : TDBECSL061600903
 4. ปิยนุช เขียวอ่อน : TDBECSL061600904
 5. ณหทัย โง้วรุ่งเรือง : TDBECSL061600915
 6. ภารวี แสงโชติช่วงชัย : TDBECSL061600894
 7. กัญญาวีร์ วงศ์พุ่ม : TDBECSL061600895
 8. พิชญาภา มะลินิล : TDBECSL061600896
 9. ศรัณญา นิกรถา : TDBECSL061600905
 10. ณภัสสร ลีลาเลิศวงศ์ : TDBECSL061600906

อัลบั้ม MAD THAILAND EDITION จำนวน 10 รางวัล
 1. เบญจรัตน์ บุญปั้น : TDBECSL061600872
 2. ศศิวิมล คำวงษา : TDBECSL061600871
 3. ณัฏฐ์กันยา ธนสมบัติ : TDBECSL061600882
 4. สิริยากร ช่องวารินทร์ : TDBECSL061600881
 5. ศศิธร เทียนทองคำ : TDBECSL061600880
 6. วศินนุช โซร์ยานี : TDBECSL061600867
 7. พีรดา เกษมเจริญการ : RK756766171TH
 8. ธัญวรัตม์ พัฒนเสถียรพงศ์ : TDBECSL061600877
 9. ภัทราภรณ์ จำปี : TDBECSL061600868
 10. ธวัลรัตน์ สุภีแดน : TDBECSL061600878

โปสเตอร์ LAUGH LAUGH LAUGH จำนวน 10 รางวัล
 1. จิราพร ศรีประโคน : TDBECSL061600836
 2. สุรภา ศรีโพธิ์ทอง : TDBECSL061600835
 3. สโรชา เจตะวัฒนะ : TDBECSL061600833
 4. ชลธิชา ไชยโคตร : TDBECSL061600834
 5. วาสนา เสถียรดี : TDBECSL061600838
 6. ณัฐธิดา  นิยะบุตร : TDBECSL061600864
 7. เวทิศา จันทรศรี : TDBECSL061600847
 8. ชนิดาภา มนูญผล : TDBECSL061600855
 9. เสาวลักษณ์ สิงห์วงษา : TDBECSL061600856
 10. ณัฏฐา เมฆพุก : TDBECSL061600846

โปสเตอร์ MORIGATTEYO จำนวน 10 รางวัล
 1. เบญจมาศ แช่มชื่น : TDBECSL061600839
 2. เตชะบุษย์ เหล่าทวี : TDBECSL061600840
 3. จุฑารัตน์  ธรรมรักษา : TDBECSL061600841
 4. มณีรินทร์ ศรีภักดี : TDBECSL061600842
 5. ณัฐณิชา ช่วยนุ่น : TDBECSL061600843
 6. ชมพูนุช จิตรีขันธ์ : TDBECSL061600844
 7. วลิตญา บัวตาปิน : TDBECSL061600845
 8. วรรณวิษา สายเสน่ห์ : TDBECSL061600850
 9. สุธิชา วงศ์ชัยยา : TDBECSL061600849
 10. ภัทรา  รอดแตง : TDBECSL061600848

โปสเตอร์ LOVE TRAIN จำนวน 10 รางวัล
 1. ญาณิศา เตยสิริเศรษฐ์ : TDBECSL061600851
 2. นภัสสร  มะวงษา : TDBECSL061600854
 3. นัชพร โคตรชมภู : TDBECSL061600863
 4. สรารักษ์ คำวิชิต : TDBECSL061600857
 5. สุตาภัทร ใจมอย : TDBECSL061600858
 6. จิราภา ตันติจรรยา : TDBECSL061600859
 7. อาภากร เทวโรทร : TDBECSL061600860
 8. พรหมธิดา พรรณพัฒน์ : TDBECSL061600861
 9. ฐิติรัตน์ ดลพิพัฒน์พงศ์ : TDBECSL061600862
 10. บวรลักษณ์ วัชรวิไล : TDBECSL061600852

เว็ปสำหรับติดตามสถานะการจัดส่ง
http://www.dhl.co.th/th/ecommerce/consumers/tracking.html
https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx (สำหรับแทร็คกิ้งที่ขึ้นต้นด้วย RK)
 
ป้ายกำกับ : GOT7

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner