งานอีเว้นท์

Tour date

Cruising STAR ร้อง เล่น เต้น @ Porto Chino อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

วันที่ของกิจกรรม

03 สค. 2556 เวลา 16:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Porto Chino อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

 Cruising STAR ร้อง เล่น เต้น @ Porto Chino อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.com



LINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner