งานอีเว้นท์

Tour date

เสาร์สิ้นเดือนที่31 พ.ค. พบStamp ที่Ja Balah

วันที่ของกิจกรรม

31 พค. 2557 เวลา 23:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Ja Balahถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.25-27

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

เสาร์สิ้นเดือนที่ 31 พ.ค. พบStamp ที่Ja Balahถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.25-27 เวลา23.00น.

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner