งานอีเว้นท์

Tour date

พฤหัสที่29 พ.ค. ที่Loft Restaurant Bar พบ Stamp

วันที่ของกิจกรรม

29 พค. 2557 เวลา 23:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Loft Restaurant & Bar ตั้งฮั่วเส็ง กทม.

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พฤหัสที่29 พ.ค. ที่Loft Restaurant & Bar พบ Stamp เวลา 23.00 น.

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner