งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ Room 39 ที่งาน Melody of life # 8

วันที่ของกิจกรรม

18 ตค. 2557 เวลา 15:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

ร้าน Melody of life # 8

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ Room 39  ที่ร้าน Melody of life # 8

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner