งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ Room 39 กับงาน Udon Love Music

วันที่ของกิจกรรม

16 กพ. 2557 เวลา 20:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ Room 39 กับงาน Udon Love Music  สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner