งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ Gail TGT ในงาน Lanna Health Fair 2013@ อุทยานราชพฤกษ์ เชีย

วันที่ของกิจกรรม

05 สค. 2556 เวลา 00:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

งาน Lanna Health Fair 2013@ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ Gail TGT ในงาน Lanna Health Fair 2013@ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner