งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ Ben ได้ที่ร้าน BonBon Club

วันที่ของกิจกรรม

09 กพ. 2557 เวลา 23:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

ถนนวงศ์สวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ Ben ได้ที่ร้าน BonBon Club ถนนวงศ์สวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.com



LINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner