งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ Ben ในงาน Deutsche Bank Blue Night Party

วันที่ของกิจกรรม

29 พย. 2556 เวลา 20:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

งาน Deutsche Bank Blue Night Party ที่ Intercontinental Hotel Grand Balloon

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบ Ben Chalatit งาน Deutsche Bank Blue Night Party ที่ Intercontinental Hotel Grand Balloon

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner