งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ Ben กับงาน ADP Conference 2014 (AIS)

วันที่ของกิจกรรม

27 กพ. 2557 เวลา 19:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

ADP Conference 2014 (AIS) ที่ The Peninsula Hotel

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ Ben กับงาน ADP Conference 2014 (AIS) ที่ The Peninsula Hotel

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner