งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ ตู่ ภพธร ได้ที่Rad Pub จ.ขอนแก่น

วันที่ของกิจกรรม

26 กย. 2557 เวลา 23:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Rad Pub จ.ขอนแก่น

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ ตู่ ภพธร  ได้ที่Rad Pub จ.ขอนแก่น

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner