งานอีเว้นท์

Tour date

พบกับ ตู่ ภพธร ได้ที Sliming Plus Gateway Ekamai

วันที่ของกิจกรรม

22 พย. 2556 เวลา 17:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Gateway Ekamai

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบกับ ตู่ ภพธร  ได้ที Sliming Plus Gateway Ekamai

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner