งานอีเว้นท์

Tour date

พบ Two งานเลี้ยงลูกค้า เครือ Minor ที่ Oriental Hotel

วันที่ของกิจกรรม

13 พย. 2556 เวลา 19:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Oriental Hotel

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบ Two งานเลี้ยงลูกค้า เครือ Minor ที่ Oriental Hotel

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner