งานอีเว้นท์

Tour date

พบ Room39 ที่ Paseo Mall ใน Lat Krabang Soi 20ทับ3

วันที่ของกิจกรรม

27 กค. 2557 เวลา 19:30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

Paseo Mall

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบ Room39 ที่ Paseo Mall ใน Lat Krabang Soi 20/3

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner