งานอีเว้นท์

Tour date

พบ Lipta ในงานวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ณ ศาลากลาง จ.เพชรบุรี

วันที่ของกิจกรรม

08 สค. 2557 เวลา 21:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ ศาลากลาง จ.เพชรบุรี

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

พบ Lipta ในงานวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ณ ศาลากลาง จ.เพชรบุรี

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner