งานอีเว้นท์

Tour date

ตู่ ภพธร เชียงดาว เฟสติวัล Festival จ.เชียงใหม่

วันที่ของกิจกรรม

10 มค. 2558 เวลา 00:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

เชียงดาว Festival จ.เชียงใหม่

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

เชียงดาว เฟสติวัล จ.เชียงใหม่ พบกับ ตู่ ภพธร วันที่   10 มกราคม 2015

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner