งานอีเว้นท์

Tour date

จันทร์ที่ 26 พ.ค. พบStamp ที่E-ros จ.แพร่

วันที่ของกิจกรรม

26 พค. 2557 เวลา 23:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

E-ros จ.แพร่

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

คืนจันทร์ที่ 26 พ.ค. พบStamp ที่E-ros จ.แพร่ เวลา 23.00 น.

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner