งานอีเว้นท์

Tour date

 Q bar @ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันที่ของกิจกรรม

29 มิย. 2556 เวลา 23:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

 Q bar @ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคาบัตร

N/A

รายละเอียด

 Q bar @ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

พลาดไม่ได้

Deplore if Missed

store

Song (Digital)

MORE

CDS

MORE

Merchandise

MORE

CONTACT

info@becteromusic.com

admin@becteromusic.comLINE QR CODE

 

   

Local Exclusive License/Distribution of

BTM partner